Yıldız Holding, sürdürülebilirlikte stratejik yol haritasını açıkladı

Bu Dünya Bizim’ anlayışı ve ‘İsrafsız Şirket’ modeliyle tüm paydaşlarına sürdürülebilir kıymet yaratma odağıyla faaliyet gösteren Yıldız Holding, sürdürülebilirlikte yeni stratejik yol haritasını duyurdu.

Yıldız Holding sürdürülebilirlik stratejisini 3 odak alanında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın rehberliğinde yönetecek.

Strateji çerçevesinde karbonsuzlaşma, döngüsel kaynak kullanımı, sorumlu kıymet zinciri, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir inovasyon yatırımları olmak üzere 5 ana maksat belirlendi.

‘NET SIFIR’ AMACI DİKKAT ÇEKTİ

Hedefler ortasında; 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır’ maksadına ulaşmak, 2030 yılına kadar plastik ambalajların tümünün geri dönüştürülebilir, yine kullanılabilir yahut kompost edilebilir olmasını sağlamak ve sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2021’e oranla iki katına çıkarmak da yer alıyor.

Yıldız Holding, Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında önde gelen etkinliklerinden Sustainable Brands Turkey kapsamında düzenlediği “Bu Dünya Bizim Yaklaşımıyla Sürdürülebilirlik Yolculuğu” panelinde yeni sürdürülebilirlik taahhüt ve amaçlarını açıkladı.

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Köşe Müellifi Didem Eryar Ünlü’nün yaptığı panele; Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Lideri Fezal Okur Eskil, Yıldız Holding Bayan Platformu Elçisi Begüm Mutuş ve Ülker Operasyonel Harikalık, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Lider Yardımcısı Süheyl Aybar katıldı.

DEĞİŞEN DÜNYA VE İŞ ŞARTLARI ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ GÜNCELLENDİ

Küresel ölçekte karşı karşıya olunan çevresel, toplumsal ve ekonomik problemlere tahlil bulma konusunda özel kesimin sorumluluk hissesinin giderek arttığını vurgulayan Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Lideri Fezal Okur Eskil, “Yıldız Holding olarak sürdürülebilirlik çerçevesi dahilinde emelimiz, bugün ve gelecek için yönettiğimiz portföyün çevresel, toplumsal ve yönetişim (ÇSY) temelli risklerini bertaraf etmek ve bu çerçevede paydaş, hissedar ve yatırımcı perspektifinden bedel yaratabilmek. Bunun için dünyayı korumak, bedel zinciri boyunca paydaşların refahına odaklanmak ve güçlendirmek, sorumlu ve sürdürülebilir eserler ve yenilikçi iş modelleriyle müşterilere alternatifler sunmak üzere üç ana odak noktamız var. ‘Bu Dünya Bizim’ mottomuzla bu üç odak çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejimizi yenilikçi bir bakış açısıyla, değişen dünya ve iş şartlarını gözeterek ve somut amaçlar belirleyerek güncelledik” diye konuştu.

YILDIZ HOLDİNG’İN KARBONSUZLAŞMA YOLCULUĞU

Yıldız Holding, iklim kriziyle gayret için şirketlerin operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkiyi en düşük düzeye indirmeyi ve tüm kıymet zincirinde doğal kaynakların yenilenmesine imkan sağlamayı hedefliyor. 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır’ maksadına ulaşmak, 2030 yılına kadar plastik ambalajların tümünün geri dönüştürülebilir, yine kullanılabilir yahut kompost edilebilir olmasını sağlamak üzere somut adımlar atarken şirketlerinin tamamında güç verimliliğini artıran uygulamalara, teknolojilere ve yenilenebilir güce yaptığı yatırımlarına devam ediyor. Yıldız Holding net sıfır seyahatinde tüm küme şirketlerine rehberlik ederken, bu dönüşümü kolaylaştırmak için dayanak veriyor.

PAYDAŞLARIN GÜÇLENMESİ AMAÇLANIYOR

Şirketlerin paha zinciri boyunca paydaş refahına odaklı, kapsayıcı, gelecekle uyumlu, yeterli ve sağlıklı hayatı önceliklendiren bir iş modeline yatırım yapmaları için destekleyici, dönüştürücü ve güçlendirici bir katkı sağlanması da hedefleniyor. Yıldız Holding’in güncellediği sürdürülebilirlik maksatları ortasında ayrıyeten stratejik tedarikçilerin tümünün ‘Yıldız Holding Sorumlu Satınalma Politikası’na ahengini sağlamak, tüm idare kademelerinde çeşitliliği artırmaya odaklanmak, idaredeki bayan temsilini güçlendirmek, eşit işe eşit fiyat prensibini benimsemek ve sürdürülebilirlik odaklı inovasyon yatırımlarını 2021 yılına oranla iki katına çıkarmak yer alıyor.

KADIN ÇALIŞANLARA RAHAT VE İNANÇLI ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yıldız Holding Bayan Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise Holding ve şirketlerinde fırsat eşitliği temelli bir dönüşüme ivme kazandırmak hedefiyle geçen yıl ‘Yıldız Holding Bayan Platformu’nu hayata geçirdiklerini söz ederek, “Bu platformla her şeyden evvel bayan çalışanlarımıza yönelik rahat ve inançlı çalışma şartları sağladığımız fırsat eşitliği temeline dayalı yaklaşımımızı kurumsallaştırmayı ve bu yaklaşımı tüm şirketlerimizde aşikâr bir program etrafında şekillendirmeyi dilek ediyoruz” dedi.

ÜLKER’DE KARBON SALIM ARTIŞI OLMADAN BÜYÜME

Ülker Operasyonel Harikalık, İSG, Kalite ve Sürdürebilirlik Lider Yardımcısı Süheyl Aybar’da Ülker’in sürdürebilirlik çalışmalarından ve vizyonundan bahsetti. Aybar “Ülker’de kurulduğumuz günden bu yana ‘israfsız şirket’ modeliyle faaliyet gösteriyoruz. 2014 yılında, sürdürülebilirlik çalışmalarımız için “çevre”, “değer zinciri”, “çalışanlar”, “inovasyon”, “liderlik” ve “toplumsal sorumluluk” başlıkları altında belirlediğimiz uzun vadeli amaçlarla çalışıyor, tabiata, beşere saygılı üretime itina gösteriyoruz. 2014’ten bu yana karbon salım artışımı olmadan büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik projelerimizi belirlerken, su ve güç verimliliği, besin israfının engellenmesi ve sürdürülebilir ham unsur tedariki hususları temel önceliklerimiz ortasında yer alıyor. 2025 yılında Ülker’de kullanılacak tüm plastik gereçlerin geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir yahut kompostlanabilir olmasını amaçlıyoruz. Sürdürülebilir ham husus tedarikinde kıymetli projemiz Aliağa Bisküvili buğdayında tohum yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Paydaşlarımızı da sürdürülebilirlik sürecinin modülü yapmaya itina gösteriyoruz. Önümüzdeki periyotta iklim değişikliği, besin israfının engellenmesi, sürdürülebilir ham unsur tedariki, su riskleri mevzuları temel önceliklerimiz ortasında yer alacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yorum yapın